top of page

Tạo mối quan hệ với đồng nghiệp, khách hàng, các nhà cung cấp, và đầu tư. Khi bạn cư xử lịch sự và giao tiếp ứng xử tốt với mọi người, bạn đã trao dồi được thêm lợi thế để tạo thêm nhiều mối quan hệ trong công việc và có đem lại nhiều quyền lợi hơn cho sự nghiệp công việc của bạn

Building relationships with co-workers, clients, suppliers or investors. When you are polite and considerate in dealing with others, you’re more likely to create engaging, productive and long-term business relationships.

Phí lớp học: 10,000,000 vnd ( bao gồm phí VAT)

Price: 10,000,000 vnd (inclusive of VAT)

Ngày học sẽ được chọn theo thời gian của học viên

Dates available on request

Lớp học sẽ bao gồm cả ngày

Full day

Lớp học riêng

Private training

Phí học khác khi hoc chung nhóm và những cặp đôi
Rates available for groups and couples

Lớp học có thể sẽ được dạy online

Elements of this course can also be delivered as online tuition

Bạn sẽ học được những gì:

WHAT YOU WILL LEARN:

1. Cách ứng xử và giao tiếp toàn cầu trong công việc (văn hóa nước khác, kinh doanh toàn cầu, và công tác toàn cầu) 

Global Business Etiquette ( understanding particular cultures, global business, conducting business overseas)

2. Cách giao tiếp trên mạng xã hội trong công việc ( email, truyền thông xã hội và trên mạng)

Netiquette, online manners ( email etiquette, social media etiquette, civility on the internet)

3. Cách đi và tư thế chuẩn khi mang giày cao gót trong công việc

Walking correctly in heels

4. Ấn tượng đầu tiên ( cách ăn mặc, ngoại diện, ngôn ngữ cử chỉ và khi tiếp xúc bằng mắt)

First impression ( what to wear, grooming, body language, eye contact)

5. Cách dùng danh thiếp

Use a business card effectively.

Business etiquette

$700.00Price
    bottom of page