top of page

Phí: 2,500,000 vnd ( bao gồm phí VAT) 

Price: 2,500,000 vnd (inclusive of VAT)

Ngày học theo yêu cầu của học viên

Dates available on request

2 tiếng

Two hour (approximately) private training

Phí học khác cho nhóm và cặp đôi

Rates available for groups and couples

Bạn sẽ học được gì:

What you will learn:

1. Cách dùng khăn ăn

 Napkin etiquette

2. Cách dùng dao, muỗng, nĩa và cách cầm ly uống đúng

Holding silverware and glasses correctly

3. Làm sao để ăn những món khó

 How to tackle a variety of tricky foods

When dining out with business partners

5. Phép tắc ăn uống từ thường đến sang trọng

Table manners from casual to formal

6. Những món ăn của các nước khác

Addressing common ethnic foods

7. Cách gọi và uống rượu

Ordering and tasting wine

8. Sự khác nhau giữa cách cư xử khi ăn ở ngoài và ở nhà

Restaurant specific etiquette vs dining at private homes

9. Cách giao tiếp với nhân viên của nhà hàng

Communicating with service staff

10. Khi nào nên và không nên khi dùng tay để ăn

Finger foods – when is it okay to not use cutlery?

11. Tư thế khi ngồi ăn

Posture at the dining table

 

Dining etiquette

$100.00Price
    bottom of page